ÉVES PROGRAMUNK | TÁRSOLDALAK | KÉPGALÉRIA | DIÁKJAINK TOLLÁBÓL | TÁMOGATÓINK
 

 

A Baranta Magyarország leggyorsabban fejlődő önálló harcművészeti irányzata, mely a magyar harci testkultúra megmaradt és megőrzött elemeinek rendszerbe foglalását és tovább-fejlesztését tűzte ki célul. Az ehhez tartozó anyagok gyűjtése, rendszerezése, a kiképzésbe való beillesztése jelenleg is folyik. A különböző fogások, eljárások mintegy 60 %-a más harcművészetekben nem fordul elő, vagy feledésbe merült. A Barantát ezen elemek léte, sokrétűsége, a történeti magyar gondolkodásmódból származtatott életfilozófiája teszi igazán izgalmas, egyedülálló szellemi és fizikai alkotássá. Vagyis nem egy, vagy több „mester” alkotása, hanem a magyar nép összegzett tudásanyagának /életmód, közösségépítés, taktikai modell, technikai alapbázis, személyiségfejlesztési elv, filozófia/ tükröződése ebben a sajátos harci testkultúrában. Éppen ezért, az ország különböző területén működő csapatok egyik fontos feladata a helytörténet és a néprajz pontos megismerése, ezen belül pedig a magyar testkultúra - még rejtett - elemeinek összegyűjtése. Van gyalogos és lovas kiképzési része is.

A Baranta harcművészet. Harcművészetekkel csak az foglalkozik eredményesen, aki életmódszerűen éli meg annak minden tartalmát.

A barantázó legfontosabb feladata Önmaga irányában, hogy a lehető legalaposabban megismerje és magáévá tegye mindazt a műveltséget, amely az általa megtanult harci értékeket kifejlesztette. A legfontosabb dolog, amit egy ember tehet, hogy valódi és szervesen működő értékek mentén határozza meg önmagát, melyhez elengedhetetlen a magyar észjárás megismerése, ami biztosítja az ezen eredendő értékeink mentén történő haladást, valamint a megfelelő önvizsgálatot. 

A barantázó egyik legfontosabb célja a Világ felé, hogy a hagyományos magyar harci kultúra elemeinek megismertetésével, a Baranta önálló harci rendszerének minél eredményesebbé tételével megismertesse és világszerte népszerűsítse, a természetet és az embert tisztelő magyar énképet. A baranta, több száz egyesület, csoport alakításával a szervesen működő közösségek erejével, alkotókészségével, tetterejével erősíti a magyar társadalmat.

 
 


Jelentős szerepet vállal a hagyományos értékrendre épülő magyar iskolahálózat kiépítésében, a pedagógusok képzésében, a vidék kulturális arculatának tevékeny alakításában. A szervezet kiemelt kötelességének érzi a Székelyföld, Erdély, a Felvidék, a Vajdaság, Kárpátalja, ill. a szórványmagyarság  közösségi megerősítését és támogatását.
Abán  is működik baranta egyesület.

Iskolánk diákjai pásztorjátékok, labdajátékok, botostechnikák és a lovaglás gyakorlásával sokrétűen fejleszthetik magukat a jövőben, melynek köszönhetően:

- javul az állóképességük, mozgékonyságuk, helyzetfelismerő készségük, leleményességük;
- az állatok mellett erősödik a segítőkészségük és a felelősség érzékük;
- tudatos lesz a veszély elhárítási, baleset megelőzési tevékenységük;
- emocionálisan és mentálisan egészséges fiatalokká lesznek.

„ Szabad nép tesz csuda dolgokat.” /Berzsenyi Dániel/

„Tisztelet az elődöknek, a kutatóknak, a keresőknek, akik tudatos munkájukkal összegyűjtötték a sokezer éves hagyatékot, segítséget adva a mindig újjászülető utókornak az emberi művelődésez.
Tisztelet a falusi, pusztai ősöknek, őrzőknek, akik megőrizték viseletükben, énekeikben, dalaikban, táncaikban, jeles napjaikban, meséikben a magyar életszemléletet.”
/ifj. Csoóri Sándor nyomán/


Még többet a barantáról:
http://gportal.hu/portal/baranta/