ÉVES PROGRAMUNK | TÁRSOLDALAK | KÉPGALÉRIA | DIÁKJAINK TOLLÁBÓL | TÁMOGATÓINK
 

 

Az abai gimnázium bemutatkozója

Az Abai Gimnázium és Kolégium épülete


Pedagógia programunk

Töltse le pedagógiai programunkat itt!


Néhány gondolat arról, hogy mit és hogyan gondolunk a mindennapjainkról

A tanterem központúságot kiegészítjük a diákok életterének kibővítésével (udvar, park, erdő, mező, műhelyek, családi házak stb.) az oda illő tevékenységek szerint.
Arra törekszünk, hogy az osztályterem-tanóra típusú, üléshez kötött passzív ismeretszerzés egészüljön ki a cselekvés során szerzett tudás (pl.: kemenceépítés, növénygondozás) alkalmaival.
Az iskola-idő óráit kitágítjuk, a nap 24 órájában, a hét összes napjában, az év 12 hónapjában gondolkodunk. Ehhez szükséges a szülőkkel való szoros kapcsolat, a felnőttek életének bekapcsolásával.( Például nyári táborok, délutáni szakkörök, otthoni megfigyelési feladatokon  keresztül.)
A jelenlegi osztályszerkezetet (egykorú gyerekek közössége) kiegészítjük különböző korúak együttlétével, amennyiben ezt az adott tevékenység igényli (pl. műhely munkák).
A kötött osztálylétszámhoz igazított tanulási forma bővül ennek ellentétpárjával, mikor az adott feladat határozza meg az ahhoz szükséges létszámot.
A „csak pedagógus diplomával rendelkező tanár taníthat gyereket” szigorú törvényi előírása mellett nyitunk az „az tanít, aki tud” elve felé, ahol mesterek, szülők, a falubeliek adhatják át a tudásukat diákjainknak, sőt a diákok is taníthatják egymást. Pl.: vadászok tartanak terepi órát a biológia tanárral közösen. Középiskolás diákok segítenek a kisiskolásoknak, óvodásoknak tartandó játszóház szervezésében.
A nemtelen (fiúhoz lányhoz nem kötött), általános, uniszex tananyag kibővül a diákok nemiségét kibontó, az életben nélkülözhetetlen férfi-női szerepre is felkészítő ismeret-egységekkel, cselekvési formákkal (pl.: néptáncon, kézművességen keresztül).
Az osztályzásos értékelés kiegészül más elismerési módokkal: szöveges jellemzés, mestermunka bemutatása, közösségi megbecsülés.
A szülő, a tanár-mester és a diák egyenrangú felek iskolánkban, de mindegyikük vállalják, hogy alárendelik magukat a megfogalmazott egyetemes értékeknek!


 
 

A Gimnázium munkáját az Életiskola alapjaira építjük, melynek társadalmi időszerűsége a következőkben fogalmazható meg:

"A Gyermek nem arra vágyik, hogy ismereteket szerezzen az életről, hanem hogy élje azt."
/Hintalan László János/

1. Biztosabb megélhetést, alkalmazható tudást nyújt
Az Életiskola oktatási forma a legalapvetőbb ismeretek megszerzését állítja a középpontba, amely tudás nem avulhat el, és amelyre egyre nagyobb igény mutatkozik már napjainkban is. A fiúk és lányok által elsajátítandó tudás eredménye egy anyagszerűségében szerény, de szellemiségében a legegyetemesebb értékeket is tartalmazó életforma kialakítása lehet, talán állás nélkül, de nem munka nélkül.

2. Segíti a szülőföldön maradást és a visszatelepedést
Ez a tudásforma elsősorban az élő környezetre és a helyi hagyományokra, gazdálkodási módokra épít, és csak másodsorban általános érvényű, horizontális ismerettartalmakra. A modern közgazdaságtan is a világvárosokból való visszatelepülésben, közösségekhez való kötődésben látja egyedül az emberiség jövőjének biztosítását.

3. A legkorszerűbb alternatív pedagógiai irányzatok céljaival is összecseng
A világ legismertebb alternatív pedagógiái is mind a fentebb említett irányba mutatnak: szegedi Cselekvés Iskolája, Erdei iskola-rendszer, keszthelyi Életfa Iskola, Maison Familie, Waldorf, Freinet, Montessori, Jena Plain, New York város, mint iskola stb.

4. A gyermekek életkori, valamint nemekhez kötődő sajátosságait messzemenően figyelembe veszi
Az úgynevezett "projekt"-módszer ma már Magyarországon is törvényben rögzített módon biztosít lehetőséget ennek kibontására.

5. A Természet és az Ember harmonikus egységére épít
Nem tartható fent tovább a tudomány és a művészet pár száz év alatt kialakult merev szétválasztása, így az erre épülő iskolai reál és humán tárgyak rendszere sem. A jövő a holisztikus szemléleté, csak az erre épülő régi-új tudás lehet alapja élő környezetünk megóvásának, az emberiségre nehezedő ökológiai katasztrófák elkerülésének.


Elérhetőségeink:

8127 Aba, Kisfaludy u. 12./c
OM azonosító: 200963

E-mail: gimnazium@aba.hu
Web-lap: www.abaigimnazium.hu
Telefon: +36 (22) 430 707adomanyok

Az Életiskola program és az Atilla Király Gimnázium működését segíti a Hazatalálás Alapítvány:

  • számlaszámunk:
    Kápolnásnyék és Vidéke Takarékszövetkezet
    57800291-10002003
  • adószámunk: 18502394-2-07

Kérjük, támogassa Ön is a Hazatalálás Alapítványt, hogy céljaink valóra váljanak!