ÉVES PROGRAMUNK | TÁRSOLDALAK | KÉPGALÉRIA | DIÁKJAINK TOLLÁBÓL | TÁMOGATÓINK
 

 

Diákjaink írásai az Életiskoláról


"Ha meghallom azt a szót, hogy életiskola, az jut róla eszembe: az egy olyan hely, ahol megtanítják a gyerekeket boldogan élni."

"Az Életiskolába boldogan járnékminden reggel. Örömmel ébrednék, és az új napot a madarakkal együtt köszönteném, nem lennék már az elején fáradt és érdektelen."

"Szerintem nagyon fontos, hogy a gyerekek szeressenek iskolába járni."

"Számomra az életiskola egy olyan iskola, ahová a gyerekek szeretnek járni, mert a tanárok is szeretik a gyerekeket és a gyerekek is a tanárokat. A tanárok a szabadidős programokon is együtt vannak a diákokkal, hogy összeismerkedjenek, összebarátkozzanak."

"A gyerekek kedvelik, tisztelik tanáraikat és társaikat. Az ott tanulók sokat beszélgetnek egymással és tanáraikkal. Az Életiskolában mindenki jól ismeri a másikat és mindenkinek vannak céljai."

"...az életiskolában a diákokat megtanítják közösségben, a közösséget fejlesztve és erkölcsileg bővítve élni. ...megtanítják arra, hogyan szeressük egymást és környezetünket. ... Megtanulunk megbocsájtani ellenségeinknek és kiállni szeretteinkért."

"Arra tanít még minket, hogy tiszteljük embertársainkat és csapatban együttes erővel sok mindent véghez tudjunk vinni."

"Az életiskola egyik leckéje: megértésben, összhangban lenni együtt."

"Az életiskolában jó lenne sok időt a szabadban tölteni."

"Szerintem az életiskolája legyen békés, nyugodt, legyen összhangban a természettel."

"Egyik fő tantárgy: az élet rendjét megismerni és ezzel a renddel együtt élni."

"Az Életiskolában tapasztalva tanulnánk, valahogy úgy, mint a régi korok gyermekei, tapasztalva, élve, mert az élet: iskola. Az ember élete végéig, és azon túl, életeken át tanul, ne az életről tanuljunk hát, tanuljunk végre élni!"

"Életiskola...telis-tele gyerekekkel, akik örömmel jönnek ide, hiszen itt "kikacsinthatnak" a nyitott ablakokon, kitekinthetnek a világra, láthatják, mi történik a falakon kívül. ...
Az Életiskola a nevében hordozza a feladatát: az életre, talán éppen a nagybetűsre készíti fel tanítványait. Lépten-nyomon találkozunk a fogalommal: "nem az iskolának, az életnek tanulsz". Valóban igaz lenne ez? Talán igen, hiszen a ,batyu' ,amellyel a ballagó diákot kiengedi az iskola az ,életbe' , jelképesen tartalmazza mindazt a tudáshalmazt, ismeretet, amire legnagyobb szüksége lehet.
Az Életiskola ,batyuja' azonban várhatóan sokkal terjedelmesebb lesz, hiszen a ,nyitott kapuknak' köszönhetően, az innen kilépő diákok számára az élet, már nem az az ijesztő, idegen közeg lesz, ami a hagyományos iskolák végzőseit fogadja, hanem valami ismerős, baráti kör, amelyben nem is olyan nehéz az eligazodás, hisz tudod, hogy milyen irányba indulj."

"(az Életiskola) Egy olyan oktatási rendszer, mely célul tűzte ki a diákok életre való felkészítését. Teszi ezt olyan formában, hogy a felnőtté válás ne legyen teher. ... Az iskolától segítséget kaphatnék, hogy hogyan boldoguljak a mindennapokban."

"(az Életiskola) Olyan ismeretek megszerzését állítja központba, melyek sohasem avulnak el, megélhetési lehetőséget, bármikor alkalmazható tudást ad."

"Számomra az Életiskola azt jelenti, hogy amit ott fogok tanulni, az egy életen keresztül el fog kísérni, biztos tudást nyújt majd. Szeretnék teljes emberré válni."

"Én úgy gondolom, hogy egy életiskolának az életre kell tanítania. Fel kell készítenie az élet nehézségeire, és arra hogy egyszerűbb, szebb dolgokat is meg tudjunk becsülni Be kell mutatnia a művészetek minden ágát, és ezzel elindítani a diákot az igaz értékek felé. Minden tanulóból egy magabiztos, talpraesett EMBERT alkotni. Rá kell bírnia...mind a fizikai mind a szellemi munkák ésszerűbb és eredményesebb elsajátítására.
És arra, ami mindebben segíti az embert: a szeretetre."

"Az Életiskola számomra legszimpatikusabb vonása  az, hogy felkészíti diákjait önmaguk megismerésére. Számtalan lehetőséget kínál, hogy kipróbálhassunk számunkra ismeretlen területeket, tevékenységeket, így megtudhatjuk, mire is vagyunk képesek. ...  Arra késztet bennünket, hogy tanulva, játszva, dolgozva, szórakozva fedezzük fel a bennünk rejlő értékeket is."

" Az Életiskola megtanít arra, hogy hol is van az én helyem a nagyvilágban."

"Az Életiskola arra nevel minket, hogy el tudjuk dönteni, mit is akarunk valójában, és a saját fejünk után menjünk. Ne higgyünk el olyan dolgokat, amiben nem vagyunk biztosak."

"Az élet iskolájában a tanórák között minden nap lenne edzés, tánc, zene, baranta."

"A másik nagy kedvenc, hogy lehetőség nyílik arra is, hogy lovakkal foglalkozzunk."

"Itt megtanítják a természetes anyagok feldolgozását, megmunkálásával különféle használati tárgyak készítését, melyek az ember számára nélkülözhetetlenek. Számomra nagyon fontos a zene, az ének és a tánc."

"Olyan iskola, ahol általában rend és tisztaság uralkodik"

"Tisztelettudó viselkedést is lehetne oktatni, mert ez ma már sajnos nagyon fontos lenne."

"Megtanulnánk szépen és jól beszélni, és azt is, mit mikor és hogyan kell és illik csinálni. Mások megértésére, segítésére és megbízhatóságra nevel."