ÉVES PROGRAMUNK | TÁRSOLDALAK | KÉPGALÉRIA | DIÁKJAINK TOLLÁBÓL | TÁMOGATÓINK
KÖZZÉTÉTELI LISTA
 
 

Közzétételi lista

29/2012.(VIII.28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 10. A tájékoztató rendszer és a köznevelési intézmények közzétételi listája 23.§ (1); (3) bekezdése alapján a 24 § figyelembe vételével.


Felvételi lehetőségről szóló tájékoztató

Az iskola felvételi tájékozatója honlapunkon a FELVÉTELI főmenüben található, melyet minden év októberében frissít az intézmény.


Beiratkozásra meghatározott idő

A beiratkozás időpontját a 20114/2015-ös tanévre az éves munkaterv tartalmazza
2015. június 22.


Osztályok, csoportok száma

A fenntartó által engedélyezett osztályok és csoportok száma.


Térítési díjak

1. Menza
A menzát Aba Város Önkormányzata működteti. A térítési díj fizetésére jelenleg meghatározott időpontban a gimnázium titkárságán van lehetőség.
A térítési díj teljes összege: 355 Ft/fő/adag
A térítés összege kedvezményre jogosultság esetén: 178 Ft/fő/adag

2.Tankönyv
A tankönyvek térítési díja évente változik; a normatív kedvezményeket a jogszabály szerint adjuk, a jogszabály által elrendelt időben tájékoztató levelet adunk erről.


A fenntartó nevelési-oktatási intézmény munkájával összefüggő értékelésének nyilvános megállapítása és ideje, a köznevelési alapfeladattal kapcsolatos – nyilvános megállapításokat tartalmazó- vizsgálatok, ellenőrzések felsorolása, az Állami Számvevőszék ellenőrzéseinek nyilvános megállapításai, egyéb ellenőrzések, vizsgálatok nyilvános megállapítása:

A témában jelenleg nincs megállapítható adat.


Az iskola nyitva tartásának rendje

Intézményünk a szorgalmi időben hétfőtől péntekig 7.00tól 18.00- ig tart nyitva. Ettől eltérő a nyitva tartás a tanítási szünetekben.


Tanév rendje

(Letöltehető itt.)


A pedagógiai-szakmai ellenőrzés megállapításai

Jelenleg nincs elérhető adat.


Hivatalos szabályzók


A betöltött munkakörök alapján a pedagógusok iskolai végzettsége

A pedagógusok iskolai végzettsége listázva a KIR személytörzs szerint

Sorszám

Legmagasabb szakképzettség
megnevezése

Legmagasabb
iskolai
végzettsége

Tantárgyak

1.

Informatika, matematika szakos tanár

egyetem

informatika,matematika szaktárgyak

2.

rajz, pedagógia, kézművesség szakos tanár

egyetem, szakképesítés

logika, kézművesség szaktárgyak

3.

német szakos tanár

egyetem

német szaktárgy

4.

földrajz szakos tanár

egyetem

földrajz szaktárgy

5.

földrajz,környezettan szakos tanár

egyetem

földrajz, biológia szaktárgy

6.

angol, kézművesség szakos tanár

egyetem,
szakképesítés

angol szaktárgy

7.

magyar,orosz, hittan szakos tanár

egyetem

magyar nyelv és irodalom szaktárgy

8.

matematika, számítástechnika szakos tanár

egyetem, főiskola

matematika, informatika szaktárgy

9.

német nyelv szakos tanár

egyetem

német nyelv szaktárgy

10.

angol nyelv szakos tanár

egyetem

angol nyelv szaktárgy

11.

történelem szakos tanár

egyetem

történelem szaktárgy

12.

angol, francia nyelv szakos tanár

egyetem

angol nyelv szaktárgy

A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre, iskolai végzettsége és szakképzettsége

1.

gimnáziumi érettségi

iskolatitkár
Országos mérés eredményei

Jelenleg nincs elérhető adat.


Az intézmény lemorzsolódási, évismétlési mutatói

Jelenleg nincs elérhető adat.


Az érettségi vizsgák átlageredményei

 

2009/2010

2010/2011

2011/2012

2012/2013

2013/2014

magyar

3,8

4,16

4,14

4

4

történelem

4,5

4,71

4,4

4,11

3,83

matematika

3,75

2,2

3,41

2,68

2,12

angol

4

4

3,59

4,03

4,25

német

-

3,81

-

-

-
Szakkörök igénybevételének lehetősége, mindennapos testedzés lehetősége

Iskolánk mind a tehetséggondozásra, mind az egyéni felzárkóztatásra egyaránt kiemelt figyelmet fordít. A diákok délutáni elfoglaltságait színesítő művészeti és sportfoglalkozások is hangsúlyosak. Ennek érdekében az alábbi foglakozásokat hirdetjük meg a tanév elején:

 • nyelvi szakkörök szintenként (angol, német)
 • anyanyelvi szakkör
 • sakk-logika szakkör
 • kézműves (fafaragás, bőrözés) szakkör
 • leány kézműves szakkör
 • szövés szakkör
 • rajz szakkör
 • dráma szakkör
 • tudóskör
 • sportkör
 • önvédelem
 • természettudományos szakkör

 


Hétvégi házi feladat szabályai, iskolai dolgozatok szabályai

A házi feladat kijelölése során meghatározandó az órai tananyaghoz kapcsolódó téma, a felhasználható segédeszközök (tankönyv, feladatgyűjtemény, munkafüzet, órai jegyzetek, Internet, stb.), az elkészítés határideje, formája, terjedelme. A tanulót informálni kell az ellenőrzés és értékelés formájáról, módjáról. A házi feladat rendszeres ellenőrzése a pedagógusok feladata. A tantárgytömbösítés oktatásában érintett kollégák a helyi tantervben azonos elvek mentén értékelik a tanórán kívüli, házi feladatokat.


Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei, a tanulmányok alatti vizsgák tervezett ideje

Az osztályozó vizsgák követelményeit a Helyi tanterv tartalmazza, a vizsgák időpontjait az iskolai Munkaterv rögzíti.


Iskolai osztályok száma, illetve az egyes osztályokban tanulók létszáma 2013-2014-es tanévben október 1. állapot szerint

9.Ny

26 fő

9.

26 fő

10.

20 fő

11.

20 fő

12.

20 fő